Welkom op de site van Zorgbureau Anders

v o o r  j o n g  &  o u d

o v e r  o n s

Z o r g b u r e a u  a n d e r s is een kleinschalig zorgbureau in Nuenen - Eindhoven en omgeving. Z o r g b u r e a u  a n d e r s begeleidt kinderen, jeugdigen, volwassenen en senioren die problemen ondervinden in het dagelijks leven. Dit kan worden veroorzaakt door psychische problemen, gedragsproblemen

en/of een beperking.

 

De diensten die Z o r g b u r e a u  a n d e r s biedt zijn:

• Advies en bemiddeling

• Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding

• Gezin coaching

• Kindercoaching

• Kleinschalige- en bijzondere kinderopvang Nina Bobo

  (www.ninabobo-kinderopvang.nl)

• Ambulante begeleiding en training

• Woonbegeleiding

• Arbeid en dagbesteding

 

De hulpvrager wordt direct ondersteunt bij de problemen die hij heeft Stap voor stap bekijken wij samen de aard van

uw hulpvraag, wat hieraan eventueel zelf gedaan kan worden

en hoe zo snel mogelijk hulp en ondersteuning mogelijk is.

De hulp moet de hulpvrager meer perspectief bieden en het zelfstandig maatschappelijk functioneren versterken.

 

Samen gaan we naar de gemeente om een aanvraagin te

dienen en bieden wij ondersteuning bij het opstellen van

een PGB-plan voor de aanvraag. Zodra dit resulteert in een TOEKENNINGSBESCHIKKING voor een PGB of ZORG IN NATURA, stellen wij een begeleidingsplan op. Hierin worden korte en lange termijndoelen geformuleerd, de werkwijze en binnen welk termijn de doelen behaald verwacht worden.

Het uiteindelijk doel van Z o r g b u r e a u  a n d e r s is om

de hulp binnen een half jaar te realiseren.

Z o r g b u r e a u  a n d e r s onderscheidt zich van andere zorginstellingen door haar kleinschalige en laagdrempelige werkwijze en positionering. Hiermee bereiken wij gericht, diverse doelgroepen. Die uit het oog zijn verloren binnen de huidige hulpverlening maar wel begeleiding nodig hebben.

De begeleiding voorziet merkbaar in de specifieke behoefte

en hulpvragen. Direct praktisch en resultaatgericht.

 

Onze AMBULANTE BEGELEIDERS hebben ruime ervaring ook met een multiculturele benadering en ondersteuning van individuen, het gezin of de groep. Hierbij wordt altijd rekening gehouden met de culturele achtergrond van de hulpvrager.

De begeleiders zijn bekend in een breed professioneel netwerk. Zij zijn betrokken, gedreven en accuraat. Als professional en mens zijn de begeleiders snel in staat een betrouwbare- en vertrouwensvolle relatie met de hulpvrager op te bouwen.

De begeleider werkt ook aan continuïteit in het hulpverleningsproces tussen de hulpvrager en andere instanties met wie samengewerkt wordt.

 

Daarnaast is  Z o r g b u r e a u  a n d e r s gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen die een beperking hebben in hun ontwikkeling hebben. Barbara Geuther biedt KINDERCOACHING en BIJZONDERE KINDEROPVANG.

 

Z o r g b u r e a u  a n d e r s doet dit in samenwerking met

de Gemeente Eindhoven, Geldrop, Nuenen, Son en Breugel en Waalre en diverse instanties, zoals: GGZE - Fact Team Eindhoven - Mee - Bureau Jeugdzorg – Neos - WijEindhoven en andere gespecialiseerde instellingen waaronder St. Al Osra.